A bánrévei Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda  

pályázatot hirdet

az alábbi munkakörök betöltésére:

- tanító

- testnevelés-bármely szakos tanár

- ének-zene szakos óraadó tanár

- technika szakos óraadó tanár

 

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.

A munkavégzés helye: Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda  Bánréve

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

Pályázati feltételek:


 - a jogszabályban előírt szakképesítés

- büntetlen előélet

- teljes cselekvőképesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok 
- szakmai önéletrajz 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

             - plébánosi ajánlás


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bán János intézményvezető nyújt, a 48/436 013,

 06 30/ 7291320  telefonszámokon és a szentmihalyisk@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 

- Postai úton: 3654 Bánréve, Kossuth u.22.
 

- Elektronikusan: szentmihalyisk@gmail.com