Élő közösségben lenni Krisztussal

 

   Iskolánk, a Szent Mihály Katolikus Általános Iskola több mint száz éves múltra tekint vissza Magyarország északi határán, az 1400 lelket számláló Bánrévén. Isten segedelmével 2012. augusztusától az Egri Főegyházmegyéhez tartozunk. Községünk óvodája 2017-ben lett tagintézményünk, mint Szent Ágnes Tagóvoda. Közös akarata és óhaja teljesült ezzel az itt élőknek.

   Intézményünk mindig is központi szerepet töltött be nemcsak településünkön, de a környező falvakban is. Körzeti iskola voltunk, és vagyunk most is, hiszen több mint nyolc településről fogadunk gyermekeket.

  2003-ban adták át iskolánk új épületét, amely nemcsak külsejében modern és szép, hanem felszereltségében is. Jelenleg 250 a tanulói létszám. Tagintézményünkben, Serényfalván (amely szintén új, modern épületben kapott helyet) 66 alsós kisdiák tanul. A korszerű oktatás szinte minden feltételével rendelkezünk: interaktív táblák, két informatika terem, nyelvi labor, természettudományi terem stb. Pedagógusaink mindig arra törekedtek, hogy folyamatosan tovább képezzék magukat, újabb és újabb módszertani ismereteket sajátítsanak el, megfelelve ezzel a kor kihívásainak. Munkánk során az egyéni képességek figyelembevételével személyre szabott módszereket alkalmazunk: MAG módszer, a kooperatív tanulás, projekt módszer, differenciált foglalkozások.  Nagy figyelmet fordítunk a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is. Intézményünk 2017. szeptember 1-től elnyerte az ÖKO iskola címet. A diákok sokféle délutáni foglalkozáson, szakkörön fejleszthetik tovább magukat, illetve köthetik le szabadidejüket. Intézményünkben működik a Kodály Zoltán Művészeti Iskola kihelyezett  tagozata.

   Célunk, hogy minden gyermeknek sikerüljön megtalálnia azt, amiben ő a legjobb, amiben sikeres, amihez igazán ért, és amihez tehetsége van. Ennek sikerét bizonyítja a különböző versenyeken, vetélkedőkön elért helyezések: Zrínyi Ilona Megyei Matematika verseny, a Simonyi megyei helyesírási verseny, PC-Kismester Országos Informatika verseny, térségi tanulmányi, szavaló- és sportversenyek.

   Sok minden változott a fenntartó váltás óta, de még sok az előttünk álló feladat is.  A gyerekek és a tanárok is megértőbbek, empatikusabbak lettek egymással és másokkal szemben is. Erősebb közösséggé kovácsolódtunk. A reggeli és a nap végi imák, a diákmisék, a hittanórák, a délutáni ifjúsági hittan, a lelki napok igazi feltöltődést jelentenek úgy a diákok, mint a tanárok számára. Az együtténeklés, a közös foglalkozások, a beszélgetések szorosabb kapcsolatot alakítanak ki a gyerekek és a pedagógusok között.  Mindebben nagy segítségünkre van Cseh István kanonok úr, iskolánk lelkésze, akihez mindig mindenki bizalommal fordulhat.

   Szeretnénk elérni, hogy az emberi személy élő közösségben legyen Krisztussal. A vallásos nevelés és a szeretet hassa át a családokat, az emberi kapcsolatokat, iskolánk pedagógiáját.

   A gyermekek iránt érzett szeretetünk és felelősségünk, Istenbe vetett hit és a szülők támogató segítsége lehet a garanciája pedagógiánk megvalósulásának.

 

                                                             Bán János

                                                               igazgató